5 juli 2022

ISO 9001 certificaat voor zesde keer verlengd

Op 24 juni 2022 werd ons Waardevol Werkprogramma geaudit door het Keurmerkinstituut.

We zijn trots te kunnen melden dat zonder kritische feiten het ISO 9001 certificaat voor de zesde keer weer is verlengd voor een jaar. Het is altijd een intensieve dag, maar aan het einde kon geconcludeerd worden dat we al onze processen goed hebben beschreven en uitvoeren.

Juttersgeluk staat voor kwaliteit en we zijn heel blij dat we dit op deze manier ook mogen uitdragen.

Partner sociaal domein
De certificering is een voorwaarde voor de fijne samenwerking met gemeenten Haarlem, Zandvoort en Bloemendaal, waarvan we subsidie vanuit het sociaal domein ontvangen.

Neem voor meer informatie over Waardevol Werk contact op met Haitske Schiere haitske@juttersgeluk.nl.

Boek Nu