11 oktober 2016

Persbericht: Expeditie Juttersgeluk breidt uit naar de hele Nederlandse kust dankzij KIMO en VNG

Noordwijk, 10 oktober 2016

Strandschoonmaakactie Expeditie Juttersgeluk breidt uit naar de hele Nederlandse kust dankzij KIMO en VNG

Stichting Juttersgeluk, VNG en KIMO Nederland/België trekken samen op voor de derde Expeditie Juttersgeluk in april 2017. Dat is officieel bekend gemaakt tijdens het KIMO-congres waar de samenwerking werd ondertekend om alle Nederlandse kustgemeenten en de lokale zorginstellingen enthousiast te maken voor dit duurzame initiatief.  

Iedereen kan meedoen
Tijdens Expeditie Juttersgeluk gaan mensen die (tijdelijk) minder goed meekomen in de maatschappij, op zoek naar de mooie en minder mooie dingen op het strand. Afval wordt geraapt, zodat een schoon strand achterblijft. De samenwerkingspartners delen de visie dat alle groepen in de samenleving de kans moeten krijgen mee te denken en te werken aan een duurzame wereld. Strandjutten is een laagdrempelige manier om dit te doen. Suzanne Klaassen van Juttersgeluk is dan ook erg blij met de steun die ze krijgt van VNG en KIMO: “Door te strandjutten werk je samen aan een duurzame toekomst. Iedereen kan zo op een laagdrempelige manier actief bijdragen aan het verminderen van de plastic soep. Samen het strand afvalvrij maken is een zinvolle dagbesteding, juist voor mensen die minder goed meekomen in de maatschappij. Het is super dat we na twee edities met in 2016 nog 17 deelnemende kustgemeenten, in 2017 door de samenwerking met KIMO en VNG kunnen werken aan deelname van alle 32 kustgemeenten!


Think globally act locally
Jan van Zanen, voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten: “De komende 15 jaar werken landen in de hele wereld aan de realisatie van de Global Goals for Sustainable Development (de opvolgers van de Millenniumdoelen). Het zijn 17 doelen die raken aan de kerntaken van gemeenten zoals: afvalbeheer, duurzame productie en consumptie, huisvesting, terugdringen van ongelijkheid, werkgelegenheid en participatief bestuur. Expeditie Juttersgeluk is een prachtig voorbeeld van hoe de Global Goals lokaal invulling krijgen en dat iedereen daar aan mee kan doen. Daarom dragen we stichting Juttersgeluk een warm hart toe.”

Start op 1 april 2017
Na twee succesvolle edities van 2015 en 2016 in kustgemeenten van Noord- en Zuid-Holland, gaat de derde editie van Expeditie Juttersgeluk op 1 april 2017 van start in Gemeente Sluis. Doelstelling is in 32 gemeenten meer dan 700 mensen met een arbeidsbeperking een zinvolle én gezellige dag te bezorgen. Bewustwording rondom de milieuproblemen als gevolg van de plastic soep staat hierbij centraal; zowel bij de deelnemers als het grotere publiek die via de media wordt bereikt.

———– EINDE PERSBERICHT ————-

 

Noot voor de redactie:

Contact
Stichting Juttersgeluk: Suzanne Klaassen – 06 57734209 – expeditie@juttersgeluk.nl
VNG: Maria van der Harst – 06 10844774, maria.vanderharst@vng.nl
KIMO: Mike Mannaart – 06 54313216, mmannaart@odijmond.nl

Beeldmateriaal
HR-beeldmateriaal van vorige edities is te downloaden via http://www.juttersgeluk.net/in-de-pers/ Of stuur een mail naar expeditie@juttersgeluk.nl met een uitleg welk beeldmateriaal u zoekt.

Quotes
Robert G. Te Beest, voorzitter KIMO Nederland/België: “KIMO Nederland & België werkt als samenwerkingsverband van kustgemeenten aan een veilige en duurzame zee en kust voor nu en voor de toekomst. KIMO vindt het daarom heel belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de problematiek van de plastic soep. Maar ook dat alle groepen in onze samenleving hiervan op de hoogte zijn en in staat worden gesteld hier iets aan te doen en ook van te leren. Die verbinding tussen milieudoelstellingen en sociale doelstellingen maakt dit project voor ons extra belangrijk.”

Boek Nu