2 april 2017

Vlissingen Nollestrand

Vlissingen bewijst dat elk strand zijn eigen ‘aanspoel-ecotoop’ heeft. Wat? Dat op alle stranden de hoeveelheid en het type aangespoeld en achtergelaten afval anders is.

Een totaal andere aanblik in Vlissingen dan in Breskens. De mega schepen die langs het strand scheren vormen een schril contrast met de enorme hoeveelheid microplastics die we in het zand aantroffen. Meter voor meter en op een kluitje pikten alle handen zoveel mogelijk stukjes op.

Alleen Julia wilde perse de pier even aantikken, zonde als dat stukje strand niet meegenomen werd.

Cor Fondse, die zijn vishandel in de haven van Breskens heeft, was blij te horen dat zijn verkoopbord weer terecht was. Door de deelnemers en begeleiders van Gors vrije tijdsbesteding gevonden.

Een zonnige en vrolijke afsluiting van een mooie eerste Expeditie dag!

Alle foto’s van de etappe in Vlissingen kun je hier bekijken.

Boek Nu