Onze stichting

Juttersgeluk is een stichting en door de overheid erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat bedrijven en particulieren belastingvrij kunnen schenken. Door onze ANBI status ziet de overheid erop toe dat financiële middelen of schenkingen uitsluitend besteed worden om de doelstellingen na te streven die in de statuten zijn opgenomen. Sinds 1 januari 2014 geldt een wettelijke publicatieplicht voor ANBI’s. Hieronder is de vereiste informatie van Stichting Juttersgeluk te vinden. Met vragen kunt u contact met ons opnemen via info@juttersgeluk.nl

Algemene gegevens
naam: Stichting Juttersgeluk
adres: Tetterodeweg 27a, 2051 EG  Overveen
telefoon: 06 577 34 209
e-mailadres: info@juttersgeluk.nl

Triodos Bank
Stichting Juttersgeluk  NL62 TRIO 0390 3492 32

Kamer van Koophandel / RSIN
KvK nr: 62918257
RSIN: 8550.13.850

Het bestuur van Stichting Juttersgeluk oefent haar taken volledig onbezoldigd uit:
Dhr. Martijn Arnoldus (voorzitter)
Mw. Thea Baltussen (algemeen bestuurslid)
Mw. Pieta Booij (secretaris)
Dhr. Frank Dijkstra (penningmeester)

 

Lees meer over bestuur en beleid van Stichting Juttersgeluk >

Financiële verantwoording over het jaar 2018 >