Ons verhaal

Kracht van verbinding

We geloven in de kracht van verbinding: samen de schouders zetten onder het grote milieuprobleem dat Plasticsoep heet. Dagelijks gaan we naar het strand om zwerfplastic op te rapen, zodat dit niet (weer) in zee belandt. Op innovatieve wijze maken we hiervan nieuwe producten. Dit doen we met onze medewerkers die, om wat voor reden dan ook, (nog) geen regulier werk (kunnen) doen.

Met dit werk inspireren we anderen om mee te werken aan een duurzame toekomst. Juttersgeluk voert ook jutactiviteiten en recycleprojecten in opdracht uit, waardoor we het bewustzijn over duurzaamheid en milieu bij een brede doelgroep vergroten. Zo creëren we waardevol werk waar mensen zich goed bij voelen en dragen we bij aan een circulaire economie.

Een schone zee is wat ons drijft. Verbinding door (sociale) innovatie is onze kracht.


De Mensen van Juttersgeluk


Lees hieronder hoe Juttersgeluk is begonnen en welk pad we tot nu toe hebben afgelegd:

Boek Nu