Doneren

Juttersgeluk zet zich zonder winstoogmerk in voor een duurzame toekomst van kwetsbare mensen in onze maatschappij en van ons mooie kustgebied. Omdat Stichting Juttersgeluk de ANBI-status heeft, zijn giften aftrekbaar van de belasting.

Bankgegevens Stichting Juttersgeluk
NL 62 TRIO 0390 3492 32

Kamer van Koophandel
62918257

RSIN of fiscaal nummer
855013850

Je kunt ons ook helpen door ons verhaal te delen op verjaardagen, op facebook, twitter of  instagram.
Of onze producten te kopen.

Alvast heel veel dank!