11 januari 2017

Expeditie Juttersgeluk landelijk in april 2017

De organisatie staat op de rit. Dit jaar werken we samen met zowel de VNGi (de internationale tak van de Vereniging Nederlandse Gemeenten) als KIMO Nederland/België, om met de Expeditie landelijk te gaan. Het streven is om in alle 32 kustgemeenten met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het strand schoon te maken.

Dit doen we niet alleen om het geluk dat jutten met zich meebrengt te delen, maar vooral ook om de bewustwording van de problematiek rond de plastic soep te vergroten.

Net als Juttersgeluk vinden KIMO en VNG dat alle groepen in de samenleving zich bewust moeten zijn van de problematiek van de plastic soep in onze zeeën. De Expeditie is een mooi voorbeeld van hoe wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen lokaal invulling krijgen.

We trappen feestelijk af in de gemeente Sluis op 1 april, en rapen aan het eind van de maand het laatste afval langs de Waddenkust op. De meest actuele informatie en de planning vind je hier.

Boek Nu